27 d’abril del 2010

CONCLUSIONS DELS GRUPS DE FEINA DE PINTOR TORRENT

Hola Tariq ! Hem après moltes coses investigant es misteri de s'Imhotep:

GRUP DELS EXPLORADORS:
- Vam senyala es publats mes impurtans de Menorca a nes mape.
- es publats son: Torrellafuda, Torre den Galmes, Toralba, Son Catlar, Talati, trapuco.
- en es poblats i avia dos o tres talaiots per vigilar. I una moralla que els rudejava.
- se nevete des Tudons es a Ciutadella
- S'Imotep el van truba a Torre den Galmes.

GRUP DELS CONSTRUCTORS:

- ses cuntrucsions prehistorices les feian em pedres molt groses em cordes i mutanyes de pedretes .
- Ses casas redonas fetas de pedres em teulades de fanc i llenya.
- Es teleiots tenien forme circula i servien per vigila.

GRUP DELS ARTESANS I ARTESANES:

- feien roba feta amb pell de animal i van descurbir que amb as bens treien sa llana.
- i faian matall fet de bronsa: joias armas cullans ainas i pulseres .
- faian seramica i feian lpats gots i ollas anforas de fanc.

PAGESOS I PAGESES:

-En es poblat cuidavan animals, sambraven a sort ,feien feina de dia. Sammbravan sereals i verdures.

GRUP DELS NAVEGANTS:

- Quan es va inventar sa rode es va inventar es carro. despres van anar amb barco.
- Es barcus eribaven de xipre,gresia i egipta.
- Duen anfuras,plantas,estany per fer bronze i figuretes.
-Simotep va aribar emb es cumarsiants de egipte.