9 de maig del 2010

RESUM DE LES COSES QUE HEM APRÈS

Aquests són els comentaris que han fet els diferents grups de les coses que han après durant tot el projecte.

EXPLORADORS
Nosaltres hem descobert els poblats talaiòtics més importants de tota Menorca: Torre d'en Galmes, Torrallafuda, Torrablba d'en Salord, Torretrencada, Son Catlar, Talatí.
També us direm els puestos dels poblats talaiòtics: recinte de taula, cases, talaiots...
Gibet, Ariadna, Valeria, Àlex Ll.

DRUïDES
Les taules servien per fer cerimònies.
Les navetes servien per enterrar els morts. I per entrar havia una entrada anomenada pedra buida.
La roba estava feta de pell d'animal, els botons i les agulles estaven fetes d'animal.
Les cabres, les ovelles, les vaques, els porc i els cans els cuidaven i sels menjaven.
Els barcos duien escarxes d'abres.
Els talaiots eren torres de vigilancia.
Lluís, Marina A., Tatiana i Àlex Z.

NAVEGANTS
Em descobert que els preistorics navegaven pel mar Mediterrani.
Transportaven esquerxes d'abres i plantes.
Van trobar l'imhotep a el Recinte de taula.
Els vaixells també transportaven amfores i olles.
Els pagesos plantaven blat. Cuidaven vaques, porcs, bens, cans, gallines.
Marina B., Dani Ll., Josep i Rubén

PAGESOS
Sabem que sembraven blats i sereals.
Els vaixells navegaven per mar Mediterrani.
Sabem qeu la Torre den Galmes hi ha tres torres, una de grossa, una de mitjana i una de petita.
Sa naveta dels tudons i falta una pedra.
El recinte de taula es el puesto més sagrat.
A les navetes hi ha una pedra buida es diu pedra fodarada i també a les navetes si van serimonies.
Les antigues cases tenien un pati sentral i el voltant hi havia dos estudis, una cuina i un menjador.
Miquel, Nerea, Fran, Laura i Núria
Els poblats taliòtics: Torralba den Salort, Son Carlar, Torretrencada, Torrellafuda, Torre den galme i Talati.
Sa sala hipòstila era on guardaven es menjar.

ARTESANS

Hem après quins tipus de armes hi havia, per exemple: una fona.
També feien peces de seramica com: amfores, bronze, fang, olles, culleras i gots.
Els constructors feien les navetas rodones.
També hi havia poblats talaiotics, com per exemple: Torre den Gaumes, Torre den Salord, Torre llafuda, Torre trencada.
Lluna, Pau i Borja

CONSTRUCTORS:
COM VA ARRIBAR L'IMHOTEP? Els egipcis van intercanviar l'imhotep als preistorics de Torre d'en Galmes.
PER A QUE SERVIEN ELS TALAIOTS? Els talaiots servien de torres de vigilancia en concret per vigilar.
PER A QUE SERVIES SES NAVETAS? Ses navetes servien per enterrar els morts.
QUE TREGINAVEN ELS VAIXELLS? Esquerxes darbres i algunes plantes.
COM ES FEIEN LA ROBA ELS PREISTORICS? amb pell d'animal i amb ossos.
Mariona, Jaume, Marouane, Alba i Dani T.


4 de maig del 2010

EXCURSIÓ A LA TORRE DE'N GALMÉS

Feia un munt de setmanes que teníem pendent penjar les imatges de la sortida de la Torre de'n Galmés, amb moltíssim de retard us penjam les fotos dels dos grups de Monte Toro.